Solceller

Allt fler väljer idag att använda solen som energikälla. Solceller omvandlar solens ljus till elektrisk ström med hjälp av kisel (ett av världens vanligaste ämnen) så att du kan tillgodose ditt hus med elektricitet. Solen räknas som en förnybar källa och orsakar inte några utsläpp. Därmed anses det också vara miljövänligt. Solceller skall inte förväxlas med solfångare. Solfångare producerar varmt vatten och solceller producerar likström från solens instrålning.

När elektroner i halvledarmaterial utsätts för sol laddas de med energi. Elektronerna flödar då genom materialet och genererar likström. Likströmmen går sedan via en kabel till en växelriktare som omvandlar likströmmen till 230 V växelström så den kan anslutas till bostadens elnät. Sedan kan strömmen via husets elcentral användas till hushållets egen förbrukning eller ut i elnätet.

Ett solcellssystem består av solcellsmoduler som i princip kan byggas ihop och bli hur stort som helst. Modulerna anpassas sedan till olika typ av tak eller vägg. För optimal prestanda bör taket vara riktat mot söder och ha en lutning mellan 30 och 50 grader. Den totala mängden el som genereras beror riktning, skuggning, antal soltimmar och hur stort systemet är. Systemet är dock inte helt beroende av direkt solljus utan kan fortfarande generera energi även om det är molnigt. Molniga dagar genereras ungefär 1/3 energi jämfört med soliga dagar.

Tänk på detta innan du sätter igång med installation av solceller:

• Kontrollera med din kommun om det behövs bygglov för att installera  solceller på din fastighet.
• Din utrustning måste vara godkänd för att användas i elnätet.
• Elmätaren i ditt hus och elnätet fram till ditt hus ägs av det elnätsbolag som fakturerar dig för nätavgifter. Elnätsbolaget ska alltid kontaktas innan installation.
• Den elektriska installationen ska göras på ett säkert sätt. Anslutningen ska göras av en behörig elektriker.

Stöd till solceller

Sedan 2009 finns ett statligt stöd för installation av solceller. Stödet riktas till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner.

• Stödet gäller alla typer av elnätsanslutna solcellssystem.
• Bidraget är för privatperson och företag är 30% och gäller hela solcellsinstallationen, både material och arbete.
• Stödet kommer att ligga på ca 915 mkr per år 2018-2020.

 

  

   Läs mer

   Ansökan om statligt stöd till solceller  
   Förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller
   Snabbguide solceller Sverige
   Stöd till solceller (Energimyndigheten)
 

 

  Vår leverantör av solceller:

 

 

Tumregler för: Effekt Yta Årsutbyte
   1kW  7m2  900kWh
   3kW  21m2  2700kWh
   5kW  35m2  4500kWh

 


 

Webbyrå Tida Reklam | Länkpartners